Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija

Kovo 20 d. - Pasaulinė Žemės diena

Kovo 22 d. - Pasaulinė vandens diena

Kovo 23 d. - Meteorologijos diena

Balandžio 1 d. - Pasaulinė paukščių diena

Balandžio 7 d. - Pasaulinė sveikatos diena

Balandžio 18 d. - Tarptautinė paminklų apsaugos diena

Balandžio 20 d. - Tarptautinė kovos su triukšmu diena

Gegužės 3 d. - Saulės diena

Gegužės 22 d. - Tarptautinė biologinės įvairovės diena

Gegužės 31 d. - Pasaulinė nerūkymo diena

Birželio 5 d. - Pasaulinė aplinkos apsaugos diena

Birželio 17 d. - Pasaulinė kovos su dykumų plitimu ir sausromis diena

Liepos 29 d. - Jūros diena

Rugsėjo 1 d. - Baltijos jūros diena

Rugsėjo 16 d. - Tarptautinė ozono sluoksnio apsaugos diena. Miškininko diena

Rugsėjo 16-22 d. - Europos judrioji savaitė

Rugsėjo 22 d. - Tarptautinė akcija "Mieste be savo automobilio"

Rugsėjo 27 d. - Pasaulinė turizmo diena

Spalio 1 d. - Pasaulinė natūralios aplinkos diena

Spalio 4 d. - Pasaulinė gyvūnijos diena