Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija

Oro uosto paros triukšmo žemėlapis

Oro uosto nakties triukšmo žemėlapis

Kelių transporto paros triukšmo žemėlapis

Kelių transporto nakties triukšmo žemėlapis

Pagrindinių kelių transporto paros triukšmo žemėlapis

Pagrindinių kelių transporto nakties triukšmo žemėlapis

Geležinkelio transporto paros triukšmo žemėlapis

Geležinkelio transporto nakties triukšmo žemėlapis

Pramoninio paros triukšmo žemėlapis

Pramoninio nakties triukšmo žemėlapis