Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija

Kietųjų dalelių(KD10) koncentracijos tyrimai Šiauliuose

Šiaulių municipalinio aplinkos oro monitoringo 2016 m. ataskaita

Kompleksinės oro taršos pasiskirstymas Šiauliuose

CO koncentracijos sklaida Šiauliuose

NO2 koncentracijos sklaida Šiauliuose

pH sklaida sniege Šiauliuose

Sulfatų sklaida sniege Šiauliuose

Chloridų sklaida sniege Šiauliuose

Aplinkos tyrimai Europos judriosios savaitės metu Šiauliuose

Oro užterštumo lygio indeksas (OUI)