Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija

Šiaulių miesto paviršinių vandens telkinių būklės tyrimai 2017 m.

Šiaulių municipalinio paviršinio vandens telkinių monitoringo 2016 m. ataskaita

Talkšos ežero valymo II etapas